تسمه کش اتوماتیک

تسمه کش اتوماتیک

دستگاه تسمه کش اتوماتیک، که به تسمه کش دروازه ای، هم معروف است در دو نوع اتوماتیک و تمام اتوماتیک موجود میباشند.

از این تسمه کشها برای استفاده ار دو تسمه فلزی و تسمه پلاستیکی استفاده میشود که در بسیاری از صنایع از تسمه کش پلاستیک استفاره میشود.

از دستگاه تسمه کش فلزی اتوماتیک معمولا”معمولا” در خطوط بسته بندی اتوماتیک استفاده میگردد.